Wojenne ślady na wyspach Wolin i Uznam Trails of WW II on Wolin and Uznam Islands

Poligon V3 1 Poligon V3 2 Poligon V3 3 Poligon V3 4
Poligon V3 5 Poligon V3 0 Stara Cementownia 0 Stara Cementownia 1
Stara Cementownia 2 Stara Cementownia 3 Stara Cementownia 4 Stara Cementownia 5
Stara Cementownia 6 Stara Cementownia 7 Stara Cementownia 8 Stara Cementownia 9
Stara Cementownia 10 Stara Cementownia 11 Stara Cementownia 12 Stara Cementownia 13
BAS 0 BAS 1 BAS 2 BAS 3
BAS 4 BAS 5 BAS 6