Owińska

Owińska położona jest na prawym brzegu Warty. Od 1252 roku należała do Zakonu Cystersek, a w 1797 roku państwo pruskie sprzedało teren Zygmuntowi Ottonowi von Treskow. W latach 1804-06 wybudowano tu piękny pałac. Projektantem tego późno-klasycystycznego obiektu był Karol Fryderyk Schinkelz. Budowlę założono na planie prostokąta, podpiwniczono i pokryto dachem czterospadowym. W fasadzie frontowej znajduje się portyk z czteroma kolumnami doryckimi, nad którymi umieszczono taras. Pałac otoczony jest zabytkowym, 16-hektarowym parkiem.

W czasie wojny w piwnicach pałacu trzymano więźniów. Ci, którzy dostali się do niewoli byli przesłuchiwani i torturowani. Większość z nich zginęła z wycięczenia lub w wyniku odniesionych ran.

Po '45 roku w pałacu mieściła się szkoła oraz przedszkole. Następnie obiekt trafił w ręce prywatne i został ogołocony z cenniejszych elementów wyposażenia. Dziś pałac należy do gminy. Niestety obiekt jest zaniedbany...

W okolicach znajduje się pocysterski klasztor, w którym mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Warto również odwiedzić stary opuszczony zakład wychowawczy.
Owinska 01 Owinska 02 Owinska 03 Owinska 04