Zamek Górków w Szamotułach


rywatny zamek Nałęczów Szamotulskich zbudowany został u progu XV stulecia w północnej części miasta, na lewym nizinnym brzegu rzeki Sanny. Przypuszczalnie było to ceglane, regularne założenie z czworobocznymi wieżami, otoczone zasilaną wodami wspomnianej wyżej rzeczki fosą. W roku 1513 Katarzyna Szamotulska wniosła budowlę jako ślubne wiano Andrzejowi Górce, który przekształcił ją (budowlę, nie żonę) w duchu renesansu, a w 1518 wybudował wysoką ceglaną basztę, strzegącą wjazdu na teren warowni. W roku 1549 baszta ta została przebudowana przez poznańskiego muratora Jana Czeterwana (w 1869 częściowo ją zrekonstruowano). Po śmierci Andrzeja obiekt trafił w ręce jego syna, wojewody poznańskiego Łukasza Górki, by w latach późniejszych stanowić siedzibę wielu znamienitych rodów wielkopolskich, m.in.: Gostyńskich, Rokossowskich, Korzobok-Łąckich czy Mycielskich. W XVIII i XIX wieku dwuskrzydłowy gmach przekształcono w sposób zacierający jego pierwotnie obronny charakter. W roku 1837 budowlę przejął pruski następca tronu Fryderyk Wilhelm, a następnie przekazał ją przedstawicielom książęcego rodu Sachsen Coburg-Gotha. W 1869 rozpoczęto generalny remont zamku, połączony z częściową jego rekonstrukcją, a już zupełnie niedawno, bo w latach 1976-89 będący efektem przebudowy pałac regotyzowano. Obecnie pełni on funkcje muzealne. Źródło: "Zamki i pałace Wielkopolski"
zamek gorkow 01 zamek gorkow 02 zamek gorkow 03 zamek gorkow 04
zamek gorkow 05 zamek gorkow 06 zamek gorkow 07 zamek gorkow 08
zamek gorkow 09 zamek gorkow 10 zamek gorkow 11 zamek gorkow 12
zamek gorkow 13 zamek gorkow 14 zamek gorkow 15 zamek gorkow 16
zamek gorkow 17 zamek gorkow 18 zamek gorkow 19 zamek gorkow 20
zamek gorkow 21 zamek gorkow 22 zamek gorkow 23 zamek gorkow 24
zamek gorkow 25 zamek gorkow 26 zamek gorkow 27 zamek gorkow 28
zamek gorkow 29 zamek gorkow 00