Koźmin Wielkopolski - zamek

Nad Orlą mieści się w dawnym zamku królewskim Technikum Rolnicze. Został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku przez Maćka Borkowica, wojewodę poznańskiego. Wojewoda ten później został przez Kazimierza Wielkiego skazany na śmierć głodową za bunt. Założony na planie czworoboku z wieżą o planie zbliżonym do koła, otoczony murem. Andrzej Górka w XVI wieku przebudował go na renesansową rezydencję. W 1848 roku miał tu swą siedzibę sztab powstańczy. Zamek ponownie przebudowano w drugiej połowie XIX wieku. W istniejących zabudowaniach zachowały się fragmenty architektury renesansowej, istnieje również część fosy. www.zamki.pl
IMG 5137 IMG 5139 IMG 5143 Zamek w Kozminie 1
Zamek w Kozminie 2