Lazarz

Mieszkaniowa dzielnica Poznania przylegająca do centrum od pd. zach., położona wzdłuż ul. Głogowskiej, wchodząca obecnie w skład dzielnicy administracyjnej Grunwald. Osiedle św. Łazarz utworzone zostało w XV w. na terenie należącym do d. szpitala św. Łazarza (położonego przy obecnej ul. Niedziałkowskiego). W granice Poznania włączony został Łazarz w 1900 r. W pierwszych latach XX w. Łazarz był terenem intensywnego budownictwa. Powstała wówczas m.in. zabudowa ulic w okolicy ul. Matejki, o bogatych formach eklektycznych oraz w okolicy ul. Małeckiego o nieco skromniejszych formach. W centrum dzielnicy położony jest Rynek Łazarski, obecnie targowisko i popularne miejsce handlu.. Na obszarze Łazarza znajdują się tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz. dwa większe parki: Kasprzaka i Kasprowicza.
Lazarz 001 Lazarz 002 Lazarz 003 Lazarz 004
Lazarz 005 Lazarz 006 Lazarz 007 Lazarz 008
Lazarz 009 Lazarz 010 Lazarz 011 Lazarz 012
Lazarz 013 Lazarz 014 Lazarz 015 Lazarz 016
Lazarz 017 Lazarz 021 Lazarz 022 Lazarz 023
Lazarz 024 Lazarz 025 Lazarz 026 Lazarz 027
Lazarz 028 Lazarz 029 Lazarz 030 Lazarz 031
Lazarz 032 Lazarz 033 Lazarz 034 Lazarz 035
Lazarz 036 Lazarz 037 Lazarz 038 Lazarz 039
Lazarz 040 Lazarz 041 Lazarz 042 Lazarz 043
Lazarz 044 Lazarz 045 Lazarz 046 Lazarz 047
Lazarz 048 Lazarz 049 Lazarz 050 Lazarz 051
Lazarz 052 Lazarz 053 Lazarz 054 Lazarz 055
Lazarz 056 Lazarz 057 Lazarz 058 Lazarz 059
Lazarz 060 Lazarz 061 Lazarz 062 Lazarz 063
Lazarz 064 Lazarz 065 Lazarz 066 Lazarz 067
Lazarz 068 Lazarz 069 Lazarz 070 Lazarz 071
Lazarz 072 Lazarz 073 Lazarz 074 Lazarz 075
Lazarz 076 Lazarz 077 Lazarz 078 Lazarz 079
Lazarz 080 Lazarz 081 Lazarz 082 Lazarz 083
Lazarz 084 Lazarz 085 Lazarz 086 Lazarz 087
Lazarz 088 Lazarz 089 Lazarz 090 Lazarz 091
Lazarz 092 Lazarz 093 Lazarz 094 Lazarz 095
Lazarz 096 Lazarz 097 Lazarz 098 Lazarz 099
Lazarz 100 Lazarz 101 Lazarz 102 Lazarz 103
Lazarz 104 Lazarz 105 Lazarz 106 Lazarz 107
Lazarz 108 Lazarz 109 Lazarz 018 Lazarz 019
Lazarz 020 Lazarz 110 Lazarz 111 Lazarz 112
Lazarz 113 Lazarz 114 Lazarz 115 Lazarz 116
Lazarz 117 Lazarz 118 Lazarz 119 Lazarz 120
Lazarz 121 Lazarz 122 Lazarz 123 Lazarz 124
Lazarz 125