Pałac w Tarcach

Pałac w formach renesansu francuskiego (tzw. "kostiumie francuskim") wzniesiony w 1871 r. dla rodziny Ostrorogów-Gorzeńskich przez Stanisława Hebanowskiego. Data powstania pałacu potwierdzona chorągiewką z datą 1871 na wyższej wieży. Schemat kompozycyjny nawiązuje do pałacu w Posadowie. Pałac piętrowy z II piętrem ukrytym w dachu mansardowym. Zróżnicowane cztery, okrągłe wieże w narożach, wydatne ryzality w obu dłuższych fasadach. Charakterystyczne dla stylu neorenesansu realizowanego przez Hebanowskiego zdwojone oprawy okien pietra.

We wnętrzu okazała sień, z pilastrowym podziałem i obiegającymi ją schodami. Wnętrze pałacu uległo po 1945 r. znacznemu przekształceniu przez wstawienie nowych ścian działowych, wybicie nowych otworów, zmianę biegu schodów, założenie w sieni nowego dzielącego ją stropu. Źródło: "Zamki i pałace Wielkopolski"
IMG 2739 IMG 2740 IMG 2741 IMG 2742
IMG 2743 IMG 2744 IMG 2745 IMG 2746
IMG 2747 IMG 2748 IMG 2749 IMG 2751
IMG 2752 IMG 2753 IMG 2754