Śródka

Zbudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ruchliwe trasy komunikacyjne: Chwaliszewska i Podwale w istotny sposób zniweczyły autonomiczny układ przestrzenny jednej z najstarszych dzielnic Poznania, a wcześniej niezależnego miasta. Pierwotnie Środka rozwijała się pod bokiem Ostrowa Tumskiego jako osada targowa. W 1288 r. środka darowana została przez Przemyśla II biskupom poznańskim. W XIII w. posiadała znaczny samorząd, a ok. 1425 r. prawa miejskie, które dzierżyła do 1800 r., kiedy to włączona została w granice Poznania. W okresie zaborów Środka należała do najbardziej polskich dzielnic miasta. Do naszych czasów zachował się częściowo dawny układ urbanistyczny z centrum — rynkiem. Przy rynku położony jest kościół św. Małgorzaty, obok przy ul. Filipińskiej d. klasztor Filipinów. We wsch. części kościół i d. klasztor Reformatów. Przy ulicach Śródki (ul.: Bydgoska, Środka, Ostrówek) zachowało się kilka domów z końca XIX i pocz. XX w. o cechach eklektycznych i secesyjnych. Na pd. wsch. od Środki położony jest jeden z ruchliwszych węzłów komunikacyjnych miasta: Rondo Środka z podziemnym przejściem zbudowanym w 1974
IMG 5901 IMG 5903 IMG 5904 IMG 5906
IMG 5908 IMG 5909 IMG 5911 IMG 5912
IMG 5913 IMG 5914 IMG 5917 IMG 5919
IMG 5920 IMG 5921 IMG 5923 IMG 5924
IMG 5925 IMG 5926 IMG 5927 IMG 5929
IMG 5931 IMG 5932 IMG 5933 IMG 5934
IMG 5935 IMG 5936 IMG 5937 IMG 5938
IMG 5939 IMG 5940 IMG 5942 IMG 5943
IMG 5947 IMG 5948 IMG 5949 IMG 5950
IMG 5951 IMG 5952 IMG 5955 IMG 5958
IMG 5959 IMG 5960 IMG 5961 IMG 5964
IMG 5965 IMG 5967 IMG 5971 IMG 5972
IMG 5985 IMG 5988