Rokosowo

Pałac neogotycki zbudowany w latach 1846-54 dla Józefa Mycielskiego wg projektu Fryderyka Augusta Stülera. Przebudowany w 1900 r. dla Czartoryskich. Pałac-zamek nawiązuje do modnego wówczas w Wielkopolsce stylu gotyku romantycznego, łączącego dodatkowo w tym przypadku w elewacjach styl gotyku i renesansu. Stoi na miejscu renesansowego, murowanego dworu, a otaczająca z trzech stron dzisiejszy pałac fosa jest pozostałością pierwotnego założenia. Zbudowany na planie prostokąta, trzykondygnacyjny z niższą dwukondygnacyjna basztą z tarasem. Podwyższony ryzalit głównego wejścia, w zwieńczeniu którego jest herb Mycielskich Dołęga oraz data 1850. W narożach fasady głównej dwie okrągłe wieże. Mury zwieńczone krenelażem, ozdobione boniowaniem. Z tyłu pałacu dobudówka z ogrodem zimowym, nad którym taras.

We wnętrzu, w przyziemiu duży westybul nakryty sklepieniem krzyżowym wspartym na czterech parach marmurowych korynckich kolumienek; na parterze salon ze stropem stiukowym pokrytym polichromią oraz kaplica neogotycka ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Doskonale zachowana stolarka drzwiowa i okienna o charakterze neorenesansowym oraz boazerie i resztki polichromii.
IMG 4484 IMG 4485 IMG 4487 IMG 4488
IMG 4489 IMG 4490 IMG 4491 IMG 4492
IMG 4493 IMG 4495 IMG 4496 IMG 4497
IMG 4498 IMG 4499 IMG 4501 IMG 4504
IMG 4506 IMG 4507 IMG 4508 IMG 4509
IMG 4510 IMG 4513 IMG 4515 IMG 4517
IMG 4518 IMG 4519 IMG 4521 IMG 4523
IMG 4525 IMG 4527