Zapora w Pilchowicach

Zapora Wodna w Pilchowicach 1904-1912

Zapora Wodna Pilchowice, na rzece Bóbr, jest drugą co do wysokości (po Solinie) i drugą co do wieku (po Leśnej) zaporą w Polsce.
Ponadto jest to najwyższa w naszym kraju zapora kamienna oraz łukowa.
Ma 62 metry wysokości i 270 metrów długości korony.
Zapora jest największą budowlą hydrotechniczną w Sudetach.
Wybudowali ją Niemcy w latach 1904-1912, z kamieni łączonych betonem.
Przy tamie znajduje się elektrownia wodna, wytwarzająca ponad 8 MW energii elektrycznej, co jak na tamte czasy było cudem techniki.

Pilchowice 01 Pilchowice 02 Pilchowice 03 Pilchowice 04
Pilchowice 05 Pilchowice 06 Pilchowice 07 Pilchowice 08
Pilchowice 09 Pilchowice 10 Pilchowice 11 Pilchowice 12
Pilchowice 13 Pilchowice 14 Pilchowice 15