Zajączkowo

Pałac powstał dla rodziny Urbanowskich w 1910 r. z rozbudowy XVIII wiecznego, barokowego dworu. Przebudowa polegała na wbudowaniu mieszkalnego piętra w wysokim dawnym strychu, umieszczeniu wystawek w elewacjach i dobudowaniu do fasady neoklasycystycznego ryzalitu zwieńczonego frontonem, w którym herb Prus I Urbanowskich. Nakryty wysokim czterospadowym polskim dachem łamanym. Podczas przebudowy zachowano i połączono ze sobą elementy klasycystyczne i barokowe, spełniając w ten sposób patriotyczny wymóg stylu narodowego.

W ostatnich latach dobudowano aneks zachowując styl całości. Źródło: "Zamki i pałace Wielkopolski"
IMG 4013 IMG 4014 IMG 4018 IMG 4019
IMG 4020 IMG 4021 IMG 4022 Zajaczkowo